+ 49 (0) 30 66778166
de German

AGB

Ehdot ja asiakastiedot

I. Yleiset ehdot

§ 1: n perusehdot

(1) Seuraavia ehtoja sovelletaan kaikkiin sopimuksiin, jotka teet kanssamme toimittajana Eurotone eK Sulje verkkosivuston www.eurotone.de kautta. Ellei toisin ole sovittu, omien ehtojesi sisällyttäminen on ristiriidassa.

(2) Seuraavissa säännöissä tarkoitetulla kuluttajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka tekee laillisen liiketoimen tarkoituksiin, joita ei voida luonnehtia hänen kaupalliseen tai itsenäiseen ammattitoimintaan. Yrittäjä on luonnollinen tai oikeushenkilö tai parisuhdeyritys, joka oikeudellista liiketointa tehtäessä harjoittaa itsenäistä ammatillista tai kaupallista toimintaansa.

§ 2 sopimuksen tekeminen

(1) Sopimuksen aiheena on tavaroiden myynnistä.

Tarjouksemme Internetissä eivät ole sitovia eivätkä sitovia tarjouksia sopimuksen tekemiseksi.

(2) Voit lähettää sitovan ostotarjouksen (tilauksen) online-ostoskorijärjestelmän kautta.
Ostettavaksi tarkoitetut tavarat tallennetaan "ostoskoriin". Voit käyttää vastaavaa painiketta navigointipalkissa kutsua "ostoskori" ja tehdä muutoksia milloin tahansa. Kun olet avannut "Checkout" -sivun ja kirjoittanut henkilökohtaiset tietosi sekä maksu- ja lähetysehdot, kaikki tilaustiedot näytetään sitten uudelleen tilausten yleiskatsaussivulla.

Jos käytät "PayPal - Express" -maksujärjestelmää napsauttamalla vastaavaa myymäläjärjestelmään integroitua painiketta, sinut ohjataan PayPalin kirjautumissivulle. Kun olet rekisteröitynyt onnistuneesti, PayPaliin tallennetut osoite ja tilitiedot näkyvät. Sinut ohjataan takaisin verkkokaupan tilausten yhteenvetosivulle käyttämällä “jatka” -painiketta.
Ennen tilauksen lähettämistä sinulla on täällä mahdollisuus tarkistaa kaikki yksityiskohdat uudelleen, muuttaa niitä (myös Internet-selaimen "takaisin" -toiminnon kautta) tai peruuttaa osto.
Lähettämällä tilauksen Osta-painikkeella teet meille sitovan tarjouksen.

(3) Tarjouksen hyväksyminen (ja siten sopimuksen tekeminen) tapahtuu heti tilauksen jälkeen tekstimuodossa (esim. Sähköposti) olevan vahvistuksen avulla, jossa sinulle vahvistetaan tilauksen toteutus tai tavaroiden toimitus (tilauksen vahvistus).
Jos et ole saanut vastaavaa viestiä, et ole enää sidottu tilaukseesi. Tällöin kaikki jo tarjotut palvelut hyvitetään välittömästi.

(4) Tilauksen käsittely ja kaiken sopimuksen tekemiseen tarvittavan tiedon välittäminen tapahtuu osittain automatisoidulla sähköpostilla. Siksi sinun on varmistettava, että antamasi sähköpostiosoite on oikein, että sähköpostiviestien vastaanottaminen varmistetaan teknisesti ja erityisesti ettei roskapostisuodattimet estä tätä.

§ 3-retentio, Omistusoikeuden säilyttäminen

(1) Pidätysoikeutta voidaan käyttää vain, jos se koskee vaatimuksia samasta sopimussuhteesta.

(2)  Tavarat ovat omaisuuttamme, kunnes ostohinta on täysin maksettu.

(3)  Jos olet yrittäjä, sovelletaan myös seuraavaa:

a) Pidätämme tavaroiden omistusoikeuden, kunnes kaikki nykyisestä liikesuhteesta johtuvat vaatimukset saadaan kokonaan ratkaistua. Ennen varattujen tavaroiden omistusoikeuden siirtoa pantti tai vakuuden siirto ei ole sallittua.

b) Voit myydä tavarat tavanomaisessa liiketoiminnassa. Tässä tapauksessa olet jo osoittanut meille kaikki vaatimukset laskun summan summasta, joka kertyy sinulle jälleenmyynnistä, hyväksymme toimeksiannon. Heillä on lisäksi valtuudet periä kanne. Jos et kuitenkaan täytä maksuvelvoitteitasi oikein, varaamme oikeuden periä vaatimus itse.

c) Jos varattuja tavaroita yhdistetään ja sekoitetaan, saamme uuden esineen yhteisomistuksen suhteessa varattujen tavaroiden laskuarvoon suhteessa muihin jalostettuihin tuotteisiin käsittelyhetkellä.

d) Sitoudumme vapauttamaan arvopaperit, joihin meillä on oikeus pyynnöstäsi, siltä osin kuin arvopapereidemme realisointiarvo ylittää yli 10 prosentilla vakuutettavan vaatimuksen. Julkaistavien arvopapereiden valinta on meidän vastuumme.

§ 4-takuu

(1) Lakisääteiset takuuoikeudet ovat.

(2) Käytettyjen tuotteiden takuuaika on vuosi tuotteen toimittamisesta, toisin kuin lakisääteinen. Määräajan lyhentämistä ei sovelleta:

- syyllisestä vahingosta, joka johtuu loukkaantumisesta ihmiseen, kehoon tai terveyteen, tai jos vahinko on aiheutettu tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta;
- sikäli kuin olemme petoksen vuoksi peittäneet vian tai antaneet takuun tuotteen laadulle.

(3) Kuluttajana sinua pyydetään tarkistamaan tuote heti toimituksen jälkeen täydellisyydestä, ilmeisistä virheistä ja kuljetusvaurioista ja ilmoittamaan valituksista meille ja huolitsijalle mahdollisimman pian. Jos et noudata tätä, tämä ei vaikuta lakisääteisiin takuupyyntöihisi.

(4) Sikäli kuin olet yrittäjä, poikkea yllä olevista takuusäännöistä:

a)  Edellytyksenä asialle ovat vain omat tietomme ja valmistajan sovittu tuotekuvaus, muttei muita mainontaa, julkisia vaatimuksia ja valmistajan ilmaisuja.

b)  Vikojen sattuessa takaamme valintamme mukaan korjauksen tai myöhemmän toimituksen. Jos vian korjaaminen epäonnistuu, voit joko pyytää hinnanalennusta tai peruuttaa sopimuksen. Vikojen korjaamisen katsotaan epäonnistuneen epäonnistuneen toisen yrityksen jälkeen, ellei jotain muuta johdu, erityisesti esineen luonteesta, virheestä tai muista olosuhteista. Korjausten yhteydessä meidän ei tarvitse maksaa lisääntyneitä kustannuksia, jotka aiheutuvat tavaroiden lähettämisestä muuhun paikkaan kuin suorituspaikkaan edellyttäen, että lähetys ei vastaa tavaroiden käyttötarkoitusta.

c)  Takuuaika on yksi vuosi tavaran toimittamisesta. Ajan lyhennystä ei sovelleta:

- syyllisestä vahingosta, joka johtuu loukkaantumisesta ihmiseen, kehoon tai terveyteen, tai jos vahinko on aiheutettu tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta;
- siltä osin kuin olemme petollisesti peittäneet vian tai olettaneet takaavan tuotteen laadun;
- esineille, joita on käytetty rakennuksessa niiden normaalin käytön mukaisesti ja jotka ovat aiheuttaneet sen puutteen
- Oikeudenkäynnin kohteena olevien vaatimusten osalta, joita sinulla on meitä vastaan ​​takuuoikeuksien yhteydessä.

5 § Lain, suorituspaikan ja tuomioistuimen valinta

(1)  Sovelletaan Saksan lakia. Kuluttajien kannalta tätä lainvalintaa sovelletaan vain siltä osin kuin se ei poista suojaa, joka taataan kuluttajan vakinaisen asuinvaltion lain pakollisilla säännöksillä (suotuisa periaate).

(2)  Kaikkien meihin liittyvien liikesuhteiden palvelujen suorituspaikka ja lainkäyttöpaikka on rekisteröity toimipiste, edellyttäen, että et ole kuluttaja, vaan kauppias, julkisoikeudellinen oikeushenkilö tai erityinen julkisoikeudellinen rahasto. Sama pätee, jos sinulla ei ole yleistä lainkäyttöaluetta Saksassa tai EU: ssa tai jos asuinpaikkasi tai asuinpaikkasi ei ole tiedossa kanteen nostohetkellä. Valtuutus valittaa toisen laillisen lainkäyttöalueen tuomioistuimeen ei vaikuta.

(3)  YK: n myyntiyleissopimuksen määräyksiä ei nimenomaisesti sovelleta.

_______________________________________________________________________________________

II. Asiakastiedot

1. Myyjän henkilöllisyys

Eurotone eK
Omistaja: Dennis Belen
Malteser Str.170
12277 Berliini
Saksa
Puhelin: 03066778166
Sähköposti: info@eurotone.de

Vaihtoehtoinen riitojenratkaisu:
Euroopan komissio tarjoaa alustan tuomioistuinten ulkopuoliselle riitojenratkaisulle verkossa (OS-alusta), saatavana osoitteessa https://ec.europa.eu/odr.

Emme ole valmiita osallistumaan riitojenratkaisumenettelyihin kuluttajien välityslautakunnissa.

2. Tietoa sopimuksen tekemisen

Tekniset vaiheet sopimuksen tekemiseksi, itse sopimuksen tekeminen ja korjausvaihtoehdot suoritetaan yleisten ehtojemme (osa I) määräysten "Sopimuksen tekeminen" mukaisesti.

3. Sopimus kieli, Sopimusteksti varastointi

3.1. Sopimuksen kieli on saksa.

3.2. Emme tallenna sopimuksen koko tekstiä. Ennen tilauksen lähettämistä online-ostoskorijärjestelmän kautta sopimuksen tiedot voidaan tulostaa tai tallentaa sähköisesti selaimen tulostustoiminnolla. Saatuamme tilauksen tilaustiedot, etämyyntisopimusten lain edellyttämät tiedot ja yleiset ehdot lähetetään sinulle uudelleen sähköpostitse.

4. Olennaiset ominaisuudet tavaroiden tai palvelujen

Olennaiset ominaisuudet tavaroiden ja / tai palveluiden löytyvät kunkin tarjouksen.

5. Hinnat ja maksutavat

5.1. Kunkin tarjouksen hinnat ja toimituskulut ovat kokonaishintoja, jotka sisältävät kaikki hintakomponentit, mukaan lukien kaikki sovellettavat verot.

5.2. Toimituskulut eivät sisälly kauppahintaan. Ne voidaan hakea vastaavasti merkittyjen painikkeiden avulla verkkosivustollamme tai vastaavassa tarjouksessa, ne näkyvät erikseen tilausprosessin aikana ja maksat lisäksi sinulle, ellei ilmaista toimitusta ole luvattu.

5.3. Käytettävissä olevat maksutavat näkyvät verkkosivustomme tai vastaavan tarjouksen vastaavan painikkeen alla.

5.4. Jollei yksittäisissä maksutavoissa toisin mainita, sopimuksen mukaiset tukioikeudet erääntyvät välittömästi maksettavaksi.

6. toimitus

6.1. Toimitusehdot, toimituspäivämäärä ja mahdolliset olemassa olevat toimitusrajoitukset löytyvät verkkosivustomme vastaavasta painikkeesta tai vastaavasta tarjouksesta.

6.2. Sikäli kuin olet kuluttaja, lailla säädetään, että lähetyksen aikana myytävien tavaroiden vahingossa tapahtuvan katoamisen ja vahingossa tapahtuvan vaurioitumisen riski siirtyy sinulle vain tavaroiden siirron yhteydessä riippumatta siitä, onko lähetys vakuutettu vai vakuuttamaton. Tätä ei sovelleta, jos olet tilannut itsenäisesti kuljetusyhtiön, jota yrittäjä ei ole nimennyt, tai joku muu henkilö, joka on nimetty suorittamaan lähetys.

Oletko yrittäjä, tarjonta ja lähetys on riskiä.

7. Lakisääteiset takuuoikeudet

Vastuu vioista perustuu yleisten ehtojemme (osa I) takuuseen.

Nämä GTC- ja asiakastiedot ovat jälleenmyyjäliiton tietotekniikkalakiin erikoistuneiden lakimiesten luomia, ja ne tarkistetaan pysyvästi lainmukaisuuden varalta. Händlerbund Management AG takaa tekstien oikeusvarmuuden ja on vastuussa varoituksista. Lisätietoja: https://www.haendlerbund.de/agb-service.

uusin päivitys: 07.12.2017